Skip to main content

Vi Erbjuder

Infra

Tekniska konsulter med specialkompetens

Vi gör skillnad

Atumo erbjuder specialistkompetens inom infrastrukturprojekt. Våra kunder efterfrågar understöd och spetskompetens i olika ledningsfunktioner. Vi arbetar i tidiga skeden såväl som i genomförande och förvaltning.

Vi erbjuder

 • Godkännandeprocesser, ny eller uppdaterad anläggning
 • Utredningar & förstudier
 • Dokumentation & system
 • Besiktningar, riskanalyser & revisioner
 • Projektledning & projektsamordning
 • Med mera

Vårt åtagande

Atumos tekniska specialister har lång erfarenhet av infrastrukturprojekt. Konsulterna arbetar i team och kan verka i flera parallella uppdrag.

Utredningar & Tillstånd

Atumo är specialister

Support till järnvägens aktörer

Vi erbjuder

 • Säkerhetsstyrningssystem (SMS)
 • Godkännandeprocesser
 • Riskanalyser
 • Dokumentation
 • Infrastrukturförvaltning
 • Tillbud & olyckor, säkerhetsrapporter
 • Revisioner
 • Projektledning
 • Utredningar

Vårt åtagande

Atumo eftersträvar att vara en långsiktig partner för våra kunder. Med kunskap och framförhållning kan vi stötta kundens interna arbete med säkerhetsstyrning, dokumentation och föreskrifter. Vi har ett stort nätverk och sköter även myndighetskontakterna för kundens räkning.

Fordon

Atumo hanterar ert fordonsgodkännande

Atumo erbjuder en helhetslösning där vi hanterar processen från planering till färdigt godkännande.

Vad ingår

 • Projektplanering från start till mål
 • Projektledning
 • Dokumentation
 • Myndighetskontakter
 • Riskanalyser, CSM
 • ECM
 • Övervakning

Hur det fungerar

Vi hjälper kunden med projektplanering och projektledning för fordonsgodkännande. Atumo är specialister på krav, regelverk och direktiv såsom TSI från ERA, TSFS från Transportstyrelsen samt nationella regler.

Teknisk information

Atumo har lång erfarenhet av projektledning och styrning av fordonsprojekt vilket innebär en effektiv godkännandeprocess. Många av våra tjänster erbjuds till fast pris. Kostnader och tidsplan är kända under givna förutsättningar.