Skip to main content

Om Atumo

Atumo AB

Atumo AB

Atumo är ett järnvägskonsultföretag som erbjuder konsulttjänster inom infrastruktur och främst järnväg. De tjänster vi erbjuder är framförallt inom godkännandeprocessen, trafiksäkerhet och projektledning.

“Atumo är ett järnvägskonsultföretag som erbjuder både rena konsulttjänster vid nyanläggning och restaurering liksom tjänster inom bland annat säkerhet och säkerhetsstyrningsystem.”

Monica SandstenLuleå