Skip to main content

Utredningar & Tillstånd

Atumo är specialister

Support till järnvägens aktörer

Vi erbjuder

  • Säkerhetsstyrningssystem (SMS)
  • Godkännandeprocesser
  • Riskanalyser
  • Dokumentation
  • Infrastrukturförvaltning
  • Tillbud & olyckor, säkerhetsrapporter
  • Revisioner
  • Projektledning
  • Utredningar

Vårt åtagande

Atumo eftersträvar att vara en långsiktig partner för våra kunder. Med kunskap och framförhållning kan vi stötta kundens interna arbete med säkerhetsstyrning, dokumentation och föreskrifter. Vi har ett stort nätverk och sköter även myndighetskontakterna för kundens räkning.