Skip to main content

Koncept

Kund + Atumo = Konceptavtal

En del av er säkerhetsledning.

Varför konceptavtal

Atumo erbjuder en samarbetsform för våra viktigaste kunder som heter konceptavtal. Atumo ingår i och representerar företagets säkerhetsledning. Kunden är i behov av dessa specialisttjänster och behöver inte anställa egen personal, vilket är effektivare både ekonomiskt och tidsmässigt.

Vad ingår

Konceptavtalet skräddarsyr vi tillsammans med kunden utifrån era behov. Atumo är alltid uppdaterade på nya regler från myndigheter. Vi hjälper till med rådgivning, säkerhetsdokumentation, tillstånd, olycksutredningar, besiktningar, revisioner, riskanalyser, säkerhetsutbildningar, utredningar, kvalitet, miljö och mycket annat som kunden behöver stöd med.

Hur det fungerar

Konceptavtal innebär att vi blir en del av kundens organisation för säkerhetsstyrning. Vi har hög tillgänglighet och prioriterar de kunder som har konceptavtal när behov uppstår. Vissa delar genomför vi självständigt på uppdrag av kunden. Dessutom har kunden tillgång till Atumos samlade kompetens. Kunden har alltid en konceptkundsansvarig kontaktperson inom Atumo.

Teknisk information

Avtalen är långsiktiga och uppdelade i ett serviceavtal, ett uppdragsavtal samt ett avropsavtal. Vår målsättning är att kunden skall känna en trygghet att i förväg veta hur lång tid uppdraget tar och vad kostnaden blir. Vi har regelbundna avstämningsmöten med utvärdering av det som varit samt planering för det fortsatta arbetet.