Skip to main content

Infra

Tekniska konsulter med specialkompetens

Vi gör skillnad

Atumo erbjuder specialistkompetens inom infrastrukturprojekt. Våra kunder efterfrågar understöd och spetskompetens i olika ledningsfunktioner. Vi arbetar i tidiga skeden såväl som i genomförande och förvaltning.

Vi erbjuder

  • Godkännandeprocesser, ny eller uppdaterad anläggning
  • Utredningar & förstudier
  • Dokumentation & system
  • Besiktningar, riskanalyser & revisioner
  • Projektledning & projektsamordning
  • Med mera

Vårt åtagande

Atumos tekniska specialister har lång erfarenhet av infrastrukturprojekt. Konsulterna arbetar i team och kan verka i flera parallella uppdrag.