Skip to main content

Fordon

Atumo hanterar ert fordonsgodkännande

Atumo erbjuder en helhetslösning där vi hanterar processen från planering till färdigt godkännande.

Vad ingår

  • Projektplanering från start till mål
  • Projektledning
  • Dokumentation
  • Myndighetskontakter
  • Riskanalyser, CSM
  • ECM
  • Övervakning

Hur det fungerar

Vi hjälper kunden med projektplanering och projektledning för fordonsgodkännande. Atumo är specialister på krav, regelverk och direktiv såsom TSI från ERA, TSFS från Transportstyrelsen samt nationella regler.

Teknisk information

Atumo har lång erfarenhet av projektledning och styrning av fordonsprojekt vilket innebär en effektiv godkännandeprocess. Många av våra tjänster erbjuds till fast pris. Kostnader och tidsplan är kända under givna förutsättningar.