Skip to main content

ATUMO AB

Atumo är ett järnvägskonsultföretag som erbjuder konsulttjänster inom infrastruktur och främst järnväg. De tjänster vi erbjuder är framförallt inom godkännandeprocessen, trafiksäkerhet och projektledning.

Infra

Tekniska konsulter med specialkompetens.

Läs mer

Utredningar & Tillstånd

Atumo är specialister

Läs mer

Fordon

Atumo är experter på järnvägsfordon

Läs mer